Videsh Abhyas Loan

Videsh Abhyas Loan Yoajana

Videsh Abhyas Loan

ગુજરાત અને દેશના વિદ્યાર્થીઓ વિદેશમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જતા હોય છે. જેમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓની આર્થિક સ્થિતિ પણ સારી નથી હોતી. જેથી બિન અનામત આયોગ દ્વારા પણ વિદેશ અભ્યાસ લોન નામની યોજના બહાર પાડેલ છે.

Videsh Abhyas Loan Gujarat માં કેટલો લાભ મળે?,

કેવી રીતે અરજી કરવાની?                 

ક્યાં અરજી કરવાની?

તમામ માહિતી આજે આપણે આ આર્ટિક્લ દ્વારા મેળવીશું.

Videsh Abhyas Loan Sahay નો હેતુ

રાજ્યમાં બિન અનામત જ્ઞાતિના હોંશિયાર વિદ્યાર્થીઓ વિદેશ માં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી શકે તથા આર્થિક પરિસ્થિતિને મદદરૂપ થવાના શુભ ઉદ્દેશથી ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિદેશ અભ્યાસ લોન (યોજના) અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે.

Gujarat Unreserved Educational & Economical Development Corporation દ્વારા “બિન અનામત લોન” આપવામાં આવે છે.

વિદેશ અભ્યાસ લોનની પાત્રતા

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી કરેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

1.ધોરણ-12 માં 60 ℅  કે તેથી વધુ હોય તેમને આ યોજનાનો લાભ મળે.

2.ધો-૧૨ માં 60 ટકા એટલે ધોરણ-12 ના તમામ વિષયના કુલ ગુણમાંથી મેળવેલ ગુણના 60 ટકા (પર્સેન્ટાઇલ ધ્યાને લેવાશે નહિ.) મેળવેલ હોવા જોઈશે.

3.ધોરણ – 12 પછી MBBS માટે, સ્નાતક તથા ડિપ્લોમા પછી ડીગ્રી મેળવેલ હોય તો પણ માન્ય અભ્યાસક્રમો

આ યોજનાનો લાભ માત્ર ગુજરાતમાં ૧૫ વર્ષથી સ્થાયી વસવાટ કરતા હોય તેવા ગુજરાતના બિન અનામત જાતિઓના લાભાર્થીઓને જ મળવાપાત્ર થશે.

જે વિદ્યાર્થીઓ રિસર્ચ જેવા ટેકનિકલ, પેરામેડિકલ, પ્રોફેશનલ વગેરે જેવા કોઈપણ પ્રકારના વિદેશમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે કુલ રૂપિયા 15 લાખની મર્યાદામાં લોન મળવાપાત્ર છે.

લોન મંજૂર થયેથી વિદ્યાર્થીના વાલીની લોનની રકમ કરતા દોઢગણી રકમની મિલકત સરકાર પક્ષે રજીસ્ટર્ડ મોર્ગેજ કરવાની રહેશે.

કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂપિયા 600000 (છ લાખ) થી ઓછી હોય એમને મળવાપાત્ર થાય.

અનુસ્નાતક (Master Course ) તેમજ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ડિપ્લોમા અથવા તેના જેવા નામથી ઓળખતા સમાન અભ્યાસક્રમ માટે

વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજનામાં કેટલી લોન મળે?

વિદેશ અભ્યાસ લોન(Loan For Foreign Study) યોજના હેઠળ વિદેશમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે કુલ 15 લાખની (પંદર લાખ) મર્યાદામાં 4 % સાદા વ્યાજ પર મળવાપાત્ર થાય છે.

વિદેશ અભ્યાસ લોન માટે ડોક્યુમેન્‍ટ

Bin anamat aayog દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને વિદેશમાં અભ્યાસ માટે લોન લેવા માટે નીતિ-નિયમો નક્કી કરેલા છે. બિન અનામત યોજનાની લોન લેવા માટે નક્કી ડોક્યુમેન્‍ટ નિર્ધારિત થયેલા છે જે નીચે મુજબ છે.

શાળા છોડ્યાનો દાખલો (L.C)

આધાર કાર્ડ (Aadhar Card )

રેશનકાર્ડ (Ration Card)

રહેઠાણનો પુરાવો

બિન અનામતવર્ગનું જાતિ પ્રમાણ૫ત્ર

કુટુંબની આવકનું પ્રમાણ૫ત્ર

આઇ. ટી. રીટર્ન (computation) /સ્વઘોષણા પત્ર

ઘોરણ-10 અને 12 ની માર્કશીટ/ડીપ્લોમા સર્ટી

સ્નાતકકક્ષા તેમજ તે ૫છીના અન્ય અભ્યાસક્રમની માર્કશીટ અને ડીગ્રી સર્ટી

ધો-12 /સ્નાતક થયાથી અરજીની તારીખ વચ્ચે અભ્યાસ કરેલ હોય તો તે અંગેનો આધાર (જો હોય તો)

વિદેશ અભ્યાસ અર્થે મેળવેલ પ્રવેશ અંગેનો યુનિવર્સિટી/કોલેજનો એડમીશન લેટર (કોર્સના સમયગાળાના ઉલ્લેખ સાથે)

એડમિશન લેટર અંગ્રેજી ભાષા સિવાયનો હોય તો તેવા લેટરનું અંગ્રેજી ભાષાંતર નોટરાઇઝડ કરાવી રજુ કરવું

જો આ૫ના અભ્યાસક્રમમાં સ્નાતક/અનુસ્નાતક/માસ્ટર કે PG ડીપ્લોમાના કોર્સ અંગેની સ્પષ્ટતા ન હોય તેવા સંજોગોમાં તે પ્રકારનાં અભ્યાસક્રમ હોવાની કોલેજ/યુનિવર્સિટીની સ્પષ્ટતાનો આધાર

પ્રતિવર્ષ ભરવાની થતી/ભરેલી ફીનો પુરાવો અને સમગ્ર કોર્ષની ફીનું માળખું

પરિશિષ્ટ-1 મુજબ પિતા/વાલીની મિલકત બોજો/મોર્ગેજ કરવાનું સંમતિ પત્ર

પરિશિષ્ટ-1 મુજબ જો મિલ્કતના સહ ધારણ હોય તો એ કુલ મુખ્યતારનામું આપેલ હોય તો તેવું કુલ મુખ્યતારનામું Upload કરવું)

પિતા/વાલીની મિલકત વેલ્યુએશન સર્ટી (મિલકતના ફોટા સહિત)અને મિલકતના આધારો

મિલકતનું ટાઈટલ ક્લીયર સર્ટી

અરજદારના બેંક પાસબુકના પ્રથમ પાનાની ઝેરોક્ષ નકલ (આઇ.એફ.સી કોડ સહિત)

લોન પરત ભરપાઈ માટેની સંયુકત બાંહેધરીપત્રક (પરિશિષ્ટ-2 મુજબ)

પાસપોર્ટ (Passport)

જિલ્લા સિવિલ સર્જનશ્રી/તબીબ અધિક્ષકશ્રી નું દિવ્યાંગતાની ટકાવારી દર્શાવતુ દિવ્યાંગ મેડિકલ પ્રમાણપત્ર

વિઝા (VISA)

એર ટિકિટ (Air Ticket)

Videsh Abhyas Loan Yoajana
Videsh Abhyas Loan Yoajana

કેવી રીતે  વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજના માટે અરજી ઓનલાઈન કરવી?

          બિન અનામત લોન તરીકે ચાલતી વિદેશ અભ્યાસ લોન લેવા માટે અરજદાર વિદ્યાર્થીએ વિદેશ જતાં પહેલા  https://gueedc.gujarat.gov.in/foreign-education-scheme.html નામની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી ભરવાની કાર્યવાહી થતી હતી. જેમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. હવે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની ઓનલાઈન અરજી e-Samaj Kalyan Portal પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

6 thoughts on “Videsh Abhyas Loan

 1. There are any condition for repay the loan? Something like time 5 or 6 years we have to repay the loan also some benefits that we gate from government.??

  1. ચૂકવણી કરેલ નાણાંને પ્રથમ નાણાંના વ્યાજ પેટે જમા લેવાનાં રહેશે.
   વિદેશ અભ્યાસ લોન લેનાર વિદ્યાર્થીએ નિર્ધારિત સમય મર્યાદા પહેલા પણ લોનની પરત ચૂકવણી કરી શકશે.
   5 લાખ સુધીની લોનની પરત ચૂકવણીમાં પાંચ વર્ષ સુધી એક સરખા માસિક હપ્તા ભરવાના રહેશે.
   પાંચ લાખ કે તેથી વધુની લોનની પરત ચૂકવણીમાં કુલ 6 વર્ષ સુધી એક સમાન માસિક હપ્તા ભરવાના રહેશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *